Index - Komplexná terapia


Vlado Hrach
Title
Prejsť na obsah
Vytvorené s
WebSite X5
Komplexná
terapiaČo je komplexná terapia?

    Na Wikipédii sa píše, že to je „Kombinácia rôznych liečebných metód u pacienta.“ Ja samozrejme nepoužívam pojem „pacient“, ale inak to v podstate vystihuje akým spôsobom pracujem. Navyše, pod liečením si nepredstavujem len odstránenie nejakého konkrétneho problému, ale celkové vylepšenie zdravotnej úrovne človeka a zlepšenie kvality života vo všetkých ohľadoch.

    Snažím sa o syntézu rôznych spôsobov terapie tela i duše človeka. Myseľ, podvedomie a telo tvoria neoddeliteľnú súčasť celku, kde všetko so všetkým súvisí. Akýkoľvek problém v jednej časti v mnohom ovplyvní aj všetky ostatné.

    Nové vedecké poznatky potvrdili účinnosť liečebných postupov, ktoré sa používali už pred tisíckami rokov. Preveril ich čas a znovu sa k nám dostávajú v modernejšej verzii. Archeologické objavy a antropologický výskum komunít, ktoré civilizácia ešte nestihla zdeformovať potvrdili, že spôsobov ako ľuďom pomáhať je mnoho, no musíme brať do úvahy, že každý človek je jedinečný.

    Nie všetko, čo používa dnešná psychológia a medicína dokáže pomôcť všetkým ľuďom rovnako a najmä, v ich rýdzo osobných problémoch, či už je to fyzické zdravie, alebo mentálny stav. Západná medicína už pripúšťa psychosomatické vplyvy, ale kým to bude všeobecne uznávané, prejde ešte dlhý čas.

    Myslím, že tou najlepšou cestou je kombinácia starého a overeného, s tým najmodernejším a vedecky podloženým a používať to tak, aby bolo v plnej miere rešpektované subjektívne prežívanie toho, kto príde so žiadosťou o pomoc.


Kto som?
Môžem byť Tvoj sprievodca, pomocník či asistent na ceste za lepším zdravím, pohodou a šťastím. Nebudem Ťa súdiť a ani sa nad Teba vyvyšovať, lebo Tvoj život je jedinečný a máš odvahu prijať svoje vlastné rozhodnutia.

Som jednoducho medicinman.

Vytvorené s
WebSite X5
Návrat na obsah